De Britse overheid zit met een enorm probleem. De prijzen voor het vastgoed in de hoofdstad Londen zijn dermate gestegen dat normale gezinnen zich geen huis meer kunnen veroorloven. Dit gaat niet alleen om de koopwoningen, ook de huur van appartementen en lokalen is tegenwoordig zo hoog dat de meeste gezinnen besluiten elders te gaan wonen. Dit lijkt geen probleem maar is het wel: De werkende en hoog opgeleide mensen kunnen het zich niet meer veroorloven om in de stad te wonen en zijn veelal gedwongen het werk op te geven en elders te gaan werken. Het grootste probleem voor de Britse overheid is dat juist Londen het centrale punt is van de Britse economie.

Stijgende lasten en stijgende vastgoedprijzen

De stijgende prijzen zijn een serieus probleem, maar het is een probleem dat ik steeds meer in de grote steden zie. De stijgende prijzen zorgen ervoor dat steeds minder gezinnen in de stad kunnen wonen, ongeacht of het gaat om koop of huur. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vooral de kapitaalkrachtige mensen de stad verlaten of ineens veel minder kapitaalkrachtig zullen worden, wat een direct negatief gevolg heeft op de economie van het land. Er wordt momenteel gedacht over hoe de prijzen weer omlaag te helpen zijn, maar met de enorme vraag van de mensen die hierop wachten, lijkt hier niet de oplossing in te liggen.

Wat zouden goede oplossingen kunnen zijn?

Ik heb eens nagedacht over oplossingen die mogelijkheden zouden kunnen bieden. Huursubsidie lijkt hier uit den boze, Londen heeft veel te veel inwoners om hier een financieel haalbaar plaatje van te maken, daarnaast zal het een segregatie in de markt brengen die niet wenselijk is. Deze oplossing is dus onmogelijk. Een andere oplossing die in het verleden vaak gebruikt werkt, was het bijbouwen van appartementen en huizen buiten de stad zelf. Ook dit is niet wenselijk voor Londen, aangezien dit een enorme forenzen druk zal leggen op de infrastructuur, welke al niet optimaal te noemen is.

Ik denk zelf dat het slopen van oude gebouwen in de stad en omgeving zelf het meest verstandige is. Veel gebouwen zijn oud, voldoen niet aan de eisen en zijn niet slim ingericht. Door deze neer te halen en te vervangen door appartement kan er een snelle drukverlichting ontstaan omdat het aanbod zal kunnen stijgen tegen een gelijkblijvende vraag. Het enige nadeel aan deze oplossing is dat het minstens drie jaar zal duren eer er een verandering merkbaar is, en dan is dat nog een positieve benadering. Bouwen en breken in de stad is namelijk niet bepaald iets dat erg snel of gemakkelijk te doen is.

Een laatste oplossing die op dit moment overwogen wordt, zijn de mogelijkheden die de Central Bank van Engeland zelf heeft. Hier gaat echter niets uitkomen denk ik, omdat er teveel haken en ogen zitten aan de Britse economie, politiek en het vastgoed. Elke verandering heeft positieve en negatieve kanten en hier zal de politiek mee afrekenen.